Polityka prywatności

W niniejszej polityce prywatności informujemy o przetwarzaniu danych osobowych podczas korzystania z tej witryny.

Odpowiedzialny

Za przetwarzanie danych odpowiedzialny jest operator strony internetowej

apartmedia GmbH, Damaschkestraße 10, 28307 Bremen

Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”). Osoba fizyczna jest uważana za możliwą do zidentyfikowania, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez powiązanie z identyfikatorem, takim jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator online lub jedna lub więcej cech specjalnych, wyrażenie fizyczne , fizjologiczna, genetyczna, psychiczna, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna tożsamość tej osoby fizycznej.

Dane podczas połączenia z witryną

Jeśli korzystasz z tej witryny tylko w celu uzyskania informacji i nie podajesz żadnych danych, przetwarzamy tylko dane wymagane do wyświetlenia witryny na używanym urządzeniu z dostępem do Internetu. Są to w szczególności:

 • Adres IP
 • Data i godzina zapytania
 • każda przesłana ilość danych
 • Witryna, z której pochodzi żądanie
 • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
 • System operacyjny

Podstawą prawną przetwarzania tych danych są uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 UAbs. 1 litera f) RODO, aby zasadniczo umożliwić prezentację strony internetowej.

Ponadto możesz korzystać z różnych usług w witrynie, które przetwarzają inne dane osobowe i nieosobowe.

 

Twoje prawa

Jako osoba, której to dotyczy, masz następujące prawa:

 • Masz prawo dostępu do danych osobowych dotyczących ciebie, które osoba odpowiedzialna przetwarza (art. 15 RODO),
 • Masz prawo do poprawienia swoich danych, jeśli są one przechowywane nieprawidłowo lub niekompletnie (art. 16 RODO),
 • Masz prawo do rezygnacji (art. 17 RODO),
 • Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
 • Masz prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO),
 • Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych dotyczących Ciebie (art. 21 RODO),
 • Masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – który wywołuje skutki prawne lub podobnie wpływa na Ciebie w podobny sposób (art. 22 RODO),
 • Masz prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego w przypadku podejrzenia naruszenia prawa o ochronie danych (art. 77 RODO). Organ nadzorczy jest odpowiedzialny za Twoje zwykłe miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce podejrzenia naruszenia.

 

Korzystanie z plików cookie

Podczas odwiedzania strony internetowej pliki cookie mogą być przechowywane na Twoim urządzeniu. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane przez używaną przeglądarkę. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przesyłać wirusów na urządzenie. Jednak lokalizacja, która ustawia plik cookie, może otrzymywać pewne informacje na jego temat. Pliki cookie służą do uczynienia oferty internetowej bardziej przyjazną dla użytkownika. Na przykład pliki cookie mogą służyć do wykrywania urządzenia, które wywołało tę stronę internetową, gdy jest ona wywoływana ponownie.

Ustawienia przeglądarki ograniczają lub uniemożliwiają ustawienie plików cookie. Więc z. Na przykład może zostać zablokowana tylko akceptacja plików cookie stron trzecich, a nawet akceptacja wszystkich plików cookie. Jednak blokowanie może nie włączyć wszystkich funkcji tej witryny. W dalszym tekście niniejszej polityki prywatności szczegółowo poinformujemy Cię, w których punktach i do jakich celów wykorzystywane są pliki cookie na stronach.